Obchodné podmienky

1 Predávajúci  Ing. Cyril Chorvát, Pri kríži 18, 84102  Bratislava, Slovensko

2 Kupujúci  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

3 Tovar  Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.newhoroskop.wz.sk

4 Objednávka   Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia o úspešnej platbe na email kupujúceho.

5 Storno objednávky   Objednávky bez uhradenia objednaných služieb a digitálnych produktov sa považujú automaticky za zrušené.

6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy    Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie neplatí pre software, ako aj poskytnuté a realizované služby.

7 Dodacie podmienky  Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť digitálne produkty maximálne do 48h od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.  Forma dodania: Kupujúci po úspešnej platbe dostane e-mail s prílohou, obsahujúcou objednané produkty.

8 Cena dopravy   Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať 10% zo sumy objednávky, maximálne 10 euro za administratívny poplatok pre odoslanie faktúry poštou v prípade že o to zákazník písomne požiada. Faktúry a ostatné dokumenty sa zasielajú automaticky emailom bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

9 Záruka a reklamácie  Nakoľko ste mali možnosť prečítať si ukážky jednotlivých produktov aby ste zistili či Vám po stránke obsahu a formy vyhovujú, záruky na dodané produkty neposkytujeme. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb, pokiaľ k nim došlo z našej strany použitím nesprávnych vstupných údajov v dôsledku omylov. Takéto chyby opravíme v rozmedzí 2 dní. Návrhy na zrušenie transakcií cez účtovné strediská platobných kariet bez predchádzajúcej emailovej komunikácie neakceptujeme, vzhľadom na povahu digitálneho tovaru.

10 Ochrana osobných údajov   Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

11 Záverečné ustanovenia  Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

Dôležitá informácia: Ak Vám príde akákoľvek automatická informácia o platbe generovaná systémom, platbu vykonajte až keď Vám pošlem  e-mailom platobné údaje – pre prípad platby prevodom na účet a správu, že objednaný produkt / produkty sú pripravené na odoslanie. Dodržaním tohoto opatrenia sa vyhneme problémom v prípade mojej technickej alebo zdravotnej poruchy.

Za porozumenie ďakujem.  S pozdravom C. Chorvát 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   Mobil: +421 2 0949 876 453

Joomla templates by a4joomla